Paratilapia bleekeri

$45.00Price
Aggression 5-8
Size/Sex