Paratilapia bleekeri

$36.00Price
Aggression 5-8
Size/Sex